Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri, ODTÜ’nün başka başka bölümlerinde çift ana dal ya da yan dal programlarına devam edebilmektedir. Çift ana dal programını tamamlayan öğrencilere kendi bölümlerinin yanı sıra çift ana dal programına devam ettikleri bölümün de diploması verilmektedir. ODTÜ’deki çift ana dal ve yan dal olanaklarıyla ilgili daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

olmak üzere üç alanda yan dal programı yürültülmektedir.