Ülkemizdeki ilk endüstri mühendisliği bölümü olarak 1969 yılında kurulan ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 14 öğretim üyesi ve 16 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümün yaklaşık 600 lisans, 40 yüksek lisans ve 15 doktora öğrencisi eğitim görmektedir. Ayrıca, ikinci öğretim çerçevesinde, endüstri mühendisliği mezunu olmayanlara açık ve yaklaşık 20  öğrencisi olan bir Mühendislik Yönetimi yüksek lisans programı da yürütülmektedir. ODTÜ Endüstri Mühendisliği lisans programı, Türkiye’de Engineering Accreditation Commission of ABET’e göre ilk akredite olmuş programdır.

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü kurulduğu tarihten bu yana eğitim, araştırma ve topluma hizmet etkinliklerinde daima öncü ve yol gösterici olmuştur, bu niteliğini günümüzde de sürdürmektedir. Bölüm öğretim üyeleri bilimsel araştırmalarının yanısıra, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen çok sayıda uygulamalı araştırma projesi tamamlamıştır. Bu deneyim birikimi sayesinde mesleğin hemen her konusunda eğitim verilebilmekte, araştırma yürütülmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde ilişkiler sürdürülmektedir. 

Bölümün öncü ve farklı yanları arasında eleştirici akıl ve sentezci düşünceye dayanan sorgulamayı geliştiren özel dersler, alışılmış eğitim programlarının dışına çıkan çok sayıda teknik seçmeli ders, bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin etkili kullanımı, ürün ve hizmet üreten kuruluşlarda gerçek hayat problemlerini konu edinen ve bu kuruluşlarda yürütülen sistem tasarımı proje dersleri, ders dışı meslek etkinliklerine katılmaya teşvik, pek çok konferansa ve çalışma grubuna ev sahipliği sayılabilir.

Bölüm öğrencilerinin çeşitli mesleki yarışmalarda kazandıkları başarılar, proje yapılan kuruluşların ve genelde işverenlerin mezunlardan memnuniyeti ve işbirliklerinin artarak sürmesi, bölümün başarısının en iyi kanıtlarıdır. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, mezunlar ve işverenler ile yakın ilişki içinde, günün koşullarından öte geleceğin gerektirdiği mezun niteliklerini saptama ve eğitim programlarını güncelleme çabasını durmaksızın devam ettirmeyi benimsemiştir. Bu nitelikleriyle, öğrencilerini ülkemizin yetiştirdiği en üstün yetenekli genç insanlar arasından ve öncelikli tercihlerle almayı sürdürmektedir.