Endüstri mühendisliği (EM) ilgi alanına genelde bütün örgütlü insan etkinliklerinin girdiği söylenebilir. Bunlar arasında bilgi, teknoloji ve finansmana dayalı kısıtlı kaynakların üretim amacı ile insanla ve doğayla bütünleştirildiği sistemler önde gelir. Endüstri mühendisliği bu sistemlerin tasarlanması, planlanması, kurulması, iyileştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında öncü görevler üstlenir.

Geniş ilgi alanı nedeniyle, EM

  • imalat sanayiinin her dalı
  • bütün hizmet sektörleri,
  • ekonomik planlama,
  • savunma,
  • genel ve yerel kamu yönetimi

gibi pek çok uygulama alanına doğrudan ve önemli katkılarda bulunur.

Endüstri mühendisleri çalışmalarında matematik, yöneylem araştırması, istatistik ve bilişim bilimlerini, sosyal ve doğa bilimleri bilgilerini, mühendislik analiz ve tasarım prensiplerini bir arada kullanır. Mesleğin potansiyelini tümüyle harekete geçirebilmek için örgütlü insan etkinliklerinin birbiriyle etkileştiğini, belirsizlik, değişkenlik ve çelişkiler içerdiğini, son derece karmaşık olduğunu göz önünde bulundurması, bununla başedebilmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmenin yolu ise bilimsel bilginin sistem düşüncesi ve sistem yaklaşımı ile bütünleştirilmesinden geçer.


Son Güncelleme:
09/08/2021 - 09:15